Piątek, 9 Październik 2015
Strona główna | Giełdy | Komisy | Forum | Testy | Fan-Cluby | Sprzedaż | Raty | Firmy | TV
WITAMY
Korzystając z mapy nawigacyjnej możesz przejść do interesującej Cię cześci serwisu. Jeśli natomiast jesteś niecierpliwy i chcesz jedynie dodać lub znaleść ogłoszenie, skorzystaj z przycisków poniżej. Zapraszamy.
OGŁOSZENIA
Dodaj ogłoszenie Szukaj ogłoszeń
Dodaj Szukaj
CENY
Auta
nowe
Auta
używane
INFORMATOR
Przedstawiciele
Kontakt
Regulamin
KOSZYK
twój koszyk - porównaj auta
 
REKLAMYśląskie
Mysłowice - Obrzeżna Północna 24

Mysłowice - Obrzeżna Północna 24
Wjazd główny

Mysłowicka Giełda Samochodowa
Giełda samochodowa działa w każdą sobotę i niedzielę od godziny 6.00 do 13.00.

Wyłączny Przedstawiciel AUTO-GIEŁDY
F.H.U "JULIA"
43-400 Cieszyn
ul. Hajduka 17
GSM:0 792 050 820Zainteresowanych współpracą z AUTO-GIEŁDĄ prosimy o kontakt:
przedstawiciele@auto-gielda.com.plFirma AMEKS w Mysłowicach przy ul. Obrzeżnej Północnej 24 - przy idealnym zbiegu dróg komunikacyjnych ze wszystkich stron Polski - od kilkunastu lat prowadzi giełdę samochodową cieszącą się dobrą renomą. Znaczną część giełdy zajmuje hala, w której prowadzony jest Śląski Moto Market. Giełda samochodowa w przeważającej części jest wyasfaltowana oraz pokryta kostką brukową, w całości oświetlona i ogrodzona oraz całodobowo strzeżona przez służby ochroniarskie.

Cennik opłat obowiąujących od marca 2003 roku na terenie Mysłowickiej Giełdy Samochodowej:

Samochód osobowy: 32,00 zł
Samochód osobowy + przyczepa: 52,00 zł
Samochód ciężarowy: 40,00 zł
Samochód ciężarowy + przyczepa: 70,00 zł
Przyczepa: 32,00 zł
Samochód dostawczy,osob.pow. 5 miejsc,mikrobus,van: 37 zł
Autobus: 60 zł
Motocykl, motorower: 17 zł
Stół handlowy - abonament miesięczny (bez opłaty UM): 200 zł
Stół handlowy - opłata jednorazowa: 37 zł
1 m2 sektora handlowego każdy następny rozpoczęty: 14 zł
Stolik handlowy,łóżko handlowe,namiot i każdy rozpoczęty 1m2: 14zł


Regulamin Giełdy Samochodowej w Mysłowicach:

Na podstawie uchwały Zarządu Spółki AMEKS Inżynierskiej Spółki Akcyjnej z dnia 21 grudnia 1996r. ustala się co następuje:

1. Giełda czynna jest w każdą sobotę i niedzielę dla samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli od godz. 5.00 z lokalizacją w Mysłowicach przy ul. Obrzeżnej Północnej 24.
2. Bezpośredni nadzór nad działalnością giełdy sprawuje Zarząd Spółki.
3.1 Na giełdzie prowadzona jest sprzedaż (zamiana) pojazdów samochodowych, przyczep, motocykli, motorowerów oraz ogumienia, części i akcesoriów samochodowych z wyłączeniem benzyny i oleju napędowego.
3.2 Stanowiska sprzedaży pojazdów wyznaczają pracownicy obsługi giełdy.
3.3 Na wydzielonych miejscach i stoiskach giełdy może być prowadzony handel innymi towarami, niż wymienione w pkt. 3.1 w sposób nie utrudniający ruchu pojazdów samochodowych.
4. Działalność gastronomiczna lub rozrywkowa może być prowadzona za pisemnym zezwoleniem Zarządu Spółki.
5. Zabrania się:
przywożenia na teren giełdy napojów alkoholowych oraz spożywania ich na giełdzie lub handlu nimi,
uprawiania gier hazardowych i innych czynności sprzecznych z prawem lub współżycia społecznego,
innych działań zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne.
6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów związanych z bezpieczeństwem pożarowym sprawują wyznaczeni pracownicy służby ochrony przeciwpożarowej giełdy.
7. Zabronione jest w szczególności:
używania na giełdzie ognia otwartgo,
parkowania pojazdów na drogach pożarowych,
blokowanie dojść do punktów ze sprzętem gaśniczym,
poruszanie się pojazdami mechanicznymi na giełdzie z prędkością powyżej 5 km/h.
7.1 W razie niepodporządkowania się wymogom określonym w pkt. 5 i 7 może dojść do usunięcia użytkownika z terenu giełdy.
8. Za wjazd na giełdę samochodową i miejsca handlowe pobiera się opłaty zgodne z cennikiem określającym również opłaty targowe.
8.1 Bilety wjazdu i opłaty za miejsce handlowe należy zachować do kontroli w czasie przebywaniana terenie giełdy.
8.2 Jazdy próbne poza terenem giełdy odnotowane są na biletach wjazdu.
9. Użytkownicy giełdy winni:
a) zachować szczególną ostrożność, aby nie wywołać żadnych zagrożeń a w szczególności: pożarowego, w bezpieczeństwie uczestników giełdy i ruchu pojazdów,
b) usunąć śmieci przy likwidacji stanowiska handlowego,
c) podporządkować się zaleceniom Kierownika i pracowników obsługi giełdy w zakresie ładu i porządku na terenie giełdy i parkingów samochodowych.
10. Użytkownicy giełdy mogą korzystać z następujących usług:
kupna druków umów kupna-sprzedaży (zamiany) pojazdów,
nieodpłatnej informacji z komputerowego banku o skradzionych pojazdach,
odpłatnej pomocy rzeczoznawców w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz doradztwa, najazdu (kanał przeglądowy) do przeglądu stanu podwozia - odpłatnie,
komisu samochodowego, diagnostycznej stacji kontroli pojazdów - odpłatnie,
kantoru wymiany walut wraz z kontrolą prawidłowości banknotów,
sieci placówek handlowych i punktów gastronomicznych.
11. Zasady działania radiowęzła na terenie giełdy samochodowej reguluje odrębny Regulamin.
12. Zarząd Spółki zastrzega sobie odmowy wynajmu stołu handlowego na terenie giełdy bez podania przyczyn.
13. Zabrania się handlu na targowisku towarami, których handel jest prawnie zabroniony.
14. Giełdę samochodową prowadzi "AMEKS" - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w mysłowicach przy ul. Grunwaldzkiej 9.
15. Skargi i wnioski użytkowników giełdy przyjmuje Kierownik w czasie jej funkcjonowania oraz urzędujący Członek Zarządu w godz. od 14.00 do 16.00.
16. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Spółki z dnia 21 grudnia 1996 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na widocznym miejscu giełdy samochodowej.
17. Traci moc Regulamin giełdy z dnia 23 października 1996 r.

Mysłowice, dnia 21 grudnia 1996 r.,
Członkowie Zarządu


< powrót